NAŠA PRODUKCIA

Produkcia našej firmy sa zameriava na výrobu oceľových plechov a zvitkov

Plechy a zvitky

Plechy valcované za tepla - TVA

Plechy sú vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie a súčastí strojov, na súčasti tepelných a energetických zariadení a podobne. Plechy sú dobre zvariteľné.

  • Ťažné akosti
  • Konštrukčné akosti
  • Z mikrolegovaných ocelí
  • S výstupkami
  • Na stavbu lodí, kotlov a tlakových nádob

Plechy valcované za studena

Plechy valcované za studena z nízkouhlíkových nelegovaných ocelí ťažných akostí sú vhodné na tvárnenie za studena, na výrobky, ktorých povrch môže byť upravovaný lakovaním, pokovovaním a smaltovaním.

  • Ťažné akosti
  • Bežné konštrukčné akosti
  • Pre elektrotechniku

Plechy pozinkované

Plechy z ťažných akostí, žiarovo pozinkované sú vhodné na lisovanie, hlboké ťahanie. Používajú sa pri výrobe častí automobilov, v stavebníctve a strojárskom priemysle na výrobu profilov, vlnitých plechov, strešných krytín a podobne.

  • Ťažné akosti
  • Konštrukčné akosti