PROFIL SPOLOČNOSTI

Firma BarCom spol. s r.o. vznikla v októbri roku 2002 so zameraním na predaj oceľových plechov, zvitkov, prístrihov, pásky a ostatného hutníckeho materiálu, na celom území Slovenskej republiky.

O nás

Náš úspech je založený na našom osobitom prístupe ku každému zákazníkovi a snahe vyjsť mu maximálne v ústrety prijateľnou cenou, výbornou kvalitou, dopravou až na miesto určenia, resp. nadelenia materiálu do požadovaných rozmerov. V súčasnosti naša spoločnosť môže ponúknuť zákazníkom priečne delenie na kombinovanej deliacej linke (KDL) v hrúbke od 0,35-2,00 mm do šírky 1530 mm a na hrubej deliacej linke (HDL) v hrúbke 1,50-6,00 do šírky 2000 mm na presné dĺžky, aj s bočným orezom.

BarCom spol. s r.o. v roku 2008 postavila vlastnú výrobnú halu. Jedná sa o výrobnú halu s deliacimi linkami na strihanie plechu z oceľových zvitkov na presné strihanie plechov na základe objednávky konkrétnym odberateľom.

Táto snaha je podporená výborným tímom mladých, kvalifikovaných ľudí, ktorých profesionalita je vyjadrená aj získaným certifikátom ISO 9001:2008 z júla roku 2008.

Náš projekt

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) schválilo našej spoločnosti, BarCom spol. s r.o. Michalovská 3 Košice, v roku 2013 Nenávratný finančný príspevok na modernizáciu hrubej deliacej linky nákupom inovatívnych technológií, vo výške 345 000,- €. Spoločnosť realizovala projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti modernizáciou hrubej deliacej linky“. Miestom realizácie projektu je výrobná hala BarCom v Haniske č.476 04457. Termín realizácie projektu 9/2014 – 10/2015.

Špecifické ciele projektu

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti
  • Nárast tržieb
  • Nárast pridanej hodnoty
  • Tvorba nových pracovných miest
  • Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti
  • Rozvoj regiónu a podnikania

Ukončenie realizácie projektu 10/2015.

Kúpna zmluva č.1/2014 zo dňa 10.09.2014.
GalériaTento projekt bol realizovaný s podporou
EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

Vedenie