DELIACE LINKY

Naša firma disponuje rôznými deliacimi linkami na priečne i pozdlžné delenie oceľových zvitkov

Sortiment

  • Oceľové zvitky valcované za tepla
  • Oceľové zvitky valcované za tepla - morené
  • Oceľové zvitky valcované za studena
  • Žiarovo pozinkované zvitky
  • Elektrolyticky a žiarovo pozinkované plechy zvitky
  • Pocínované zvitky
  • Lakované plechy a zvitky
  • Dynamo zvitky
 

Kombinovaná deliaca linka (KDL)

Deliaca linka na priečne a pozdĺžne delenie oceľových zvitkov plechu je určená na výrobu plechov v tabuliach, ktoré v magnetickom ukladači stohuje do hrán a zároveň zabraňuje, aby došlo k poškodeniam plechov. Je určená na delenie zvitkov valcovaných za studena a pozinkovaných so zreteľom na kvalitu povrchu.


Parametre vstupného materiálu – zvitkov
Hrúbka plechu 0,3 – 1,5 mm
Šírka zvitku 300 - 1530 mm
Vonkajší priemer zvitku max 1430 mm
Vnútorný priemer zvitku 500 – 600 mm
Hmotnosť zvitku max 10 000 kg
Pracovná rýchlosť max 25 m /min
Orezávacie nožnice max 5 rezov
Rovnačka 7 valčeková
Priemer valčeka 60 mm
Presnosť strihu Dĺžka tabule
+/-1 mm(0/+2 mm)
Bočný orez áno
5 mm z každej strany

Parametre výstupu – tabule
Dĺžka tabule max 4 000 mm
 

Hurbá deliaca linka (HDL)

Deliaca linka na priečne delenie oceľových zvitkov plechu je určená na výrobu plechov v tabuliach, ktoré v ukladači stohuje ho hrán podľa požadovanej hmotnosti resp. počtu tabúľ. V ukladači sa zároveň hrana ukladá na paletu, zapáskováva sa resp. balí do ochranného obalu.


Parametre vstupného materiálu – zvitkov
Hrúbka plechu 1,5 – 6,0 mm
Šírka zvitku 450 – 2000 mm
Vonkajší priemer zvitku max 2000 mm
Vnútorný priemer zvitku 500 – 850 mm
Hmotnosť zvitku max 20 000 kg
Pracovná rýchlosť max 25 m /min
Orezávacie nožnice 5 valčeková
Priemer valčeka 120 mm
Rovnačka 15 valčeková
Priemer valčeka 70 mm
Presnosť strihu Dĺžka tabule
(0/+2 mm)
Bočný orez áno
5 mm z každej strany

Parametre výstupu – tabule
Dĺžka tabule min 600 mm
max 15 000 mm